Občine spodbujajo hojo občanov s kakovostno infrastrukturo in promocijo hoje.

V Sloveniji se bo letos veliko dogajalo na temo hoje.

 

Občine bodo lahko letos septembra svoje občane spodbujale k hoji, same pa bodo k promociji tega zdravega načina potovanja prispevale z zagotavljanjem primerne infrastrukture in izvajanjem ukrepov za spodbujanje hoje.

 

Med uspešne ukrepe sodijo vodeni strokovni sprehodi, promocija dosedanjih investicij za spodbujanje hoje, peš prihod otrok v šolo ali vrtec, izvedba ankete o hoji in podeljevanje certifikata za pešcem prijazno ustanovo.